Tôi không thể để gia đình bị đe họa bởi ô nhiễm môi trường

0
6189
Tôi không thể - i can' ô nhiễm môi trường

Chiến dịch “Tôi không thể”(I can’t) cảnh báo về mối hiểm họa ô nhiễm môi trường được change.vn thực hiện nhằm tuyên truyền xã hội nâng cao nhận thức của mỗi người ảnh hưởng tác động lớn tới chất lượng cuộc sống của con người. Nó là một tiếng chuông cảnh báo mạnh mẽ mọi người hãy sống có ý thức bảo vệ môi trường để cuộc sống trở lên tốt đẹp hơn. 

Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (31)

Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (33) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (32) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (29) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (28) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (27) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (26)

Tôi không thể ô nhiễm môi trường Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (2) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (3) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (4) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (5) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (6) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (7) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (8) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (9) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (10) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (11) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (12) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (13) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (14) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (15) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (16) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (17) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (18) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (19) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (20) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (21) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (22) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (23) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (24) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (25) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (36) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (37) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (38) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (39) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (40) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (41) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (42) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (43) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (44) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (45) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (46) Toi-khong-the-o-nhiem-moi-truong-sang-tao-quang-cao (47)

Nguồn Flickr ChangeVN, 350.org

Hay hãy like, Có ích hãy ShareChia sẻ văn minh, vui lòng ghi rõ nguồn

Fanpage: #Sangtaoquangcao

 

NO COMMENTS

Ý kiến của bạn